Regulamin Strony Internetowej https://www.pomagam-zrozumiec-zwierzeta.com/

Strona internetowa https://www.pomagam-zrozumiec-zwierzeta.com/ jest własnością Anny Dymek.
Dane rejestrowe:
Anna Dymek, Pl. Górnośląski 21, 81-509 Gdynia, NIP: 5252077418

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym opisałam informacje m.in. o sposobie w jaki oferuję swoje usługi oraz o zasadach postępowania w przypadku rezygnacji z zakupionej usługi.
W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail pomagam.zrozumiec.zwierzeta@gmail.com lub warsztaty.annadymek@gmail.com

Pozdrawiam serdecznie,
Anna Dymek

I. Definicje

Na potrzeby regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Operator Płatności – Mbank przelewy,
4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://pomagam-zrozumiec-zwierzeta.com/regulamin-sklepu/
5. Sprzedawca – Anna Dymek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Dymek, Pl. Górnośląski 21, 81-509 Gdynia, NIP: 5252077418.

II. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług, które oferuję.
2. Do dokonania zakupu usługi za pośrednictwem strony internetowej potrzebne są:
1. dostęp do Internetu,
2. standardowy system operacyjny,
3. standardowa przeglądarka internetowa,
4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
3. W momencie dokonywania zakupu, Kupujący musi mieć ukończone 18 lat.

3. Do korzystania z wykupionego warsztatu online, konieczne jest spełnienie następujących warunków  technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1. dostęp do Internetu,
2. standardowy system operacyjny,
3. standardowa przeglądarka internetowa,
4. Posiadanie urządzenia, dzięki któremu możliwy będzie kontakt (audio i video) poprzez platformę zoom (https://zoom.us/)
5. posiadanie aktywnego adresu e-mail

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W celu zakupu sesji należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.pomagam-zrozumiec-zwierzeta.com/ . Wiadomość z formularza zostaje wysłana na adres pomagam.zrozumiec.zwierzeta@gmail.com . W wiadomości zwrotnej potencjalny kupujący otrzymuje wszystkie szczegóły przebiegu sesji oraz warunki finansowe zakupu.
2. Sesja odbywa się przez telefon.
3. Płatność za Sesję odbywa się za pośrednictwem przelewu bankowego.
4. Uiszczenie płatności za Sesję odbywa się w czasie trzech dni roboczych od momentu otrzymania przez kupującego danych do przelewu.
5. Anulowanie sesji oraz zwrot wpłaconych środków są możliwe najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem spotkania.
6. Zmiana terminu sesji jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem spotkania.
7. Zwrot wpłaconych środków lub zmiana terminu sesji nie jest możliwa w ciągu 24 godzin od pierwotnie umówionego terminu.
8. Brak obecności Kupującego w umówionym terminie sesji skutkuje brakiem możliwości zwrotu wpłaconych środków.
9. Wszelkie reklamacje/zwroty lub prośby o zmianę terminu sesji, Kupujący ustala indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pomagam.zrozumiec.zwierzeta@gmail.com
10. Wszelkie reklamacje/zwroty lub prośby o zmianę terminu warsztatów, Kupujący ustala indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail warsztaty.annadymek@gmial.com.
11. W celu zakupu miejsca na warsztacie komunikacji ze zwierzętami i światem przyrody, należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.pomagam-zrozumiec-zwierzeta.com/ , lub napisać na adres warsztaty.annadymek@gmial.com . Wiadomość z formularza zostaje wysłana na adres pomagam.zrozumiec.zwierzeta@gmail.com . W wiadomości zwrotnej potencjalny kupujący otrzymuje wszystkie szczegóły procedur zapisywania się na warsztaty oraz warunki finansowe.
12. Warsztaty, w zależności od wybranego wariantu prowadzone są stacjonarnie lub w formie online.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z usług, Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe środki zabezpieczające dane Kupującego. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.pomagam-zrozumiec-zwierzeta.com/polityka-prywatnosci/

IV. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.pomagam-zrozumiec-zwierzeta.com/polityka-cookies/

V. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania sesji. W takim wypadku wszystkie poniesione koszty Kupującego zostają zwrócone.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów. W takim wypadku wszystkie poniesione koszty Kupującego zostają zwrócone.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2020.

Menu