1. Wpłata całej kwoty powinna zostać uiszczona poprzez link do płatności w systemie PayU.

 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie do 14 dni przed jego rozpoczęciem zostanie dokonany zwrot 100% wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności.

 

 1. W przypadku rezygnacji z warsztatu w terminie od 14 dni do 48h do jego rozpoczęcia, wpłacona kwota zostanie zwrócona w 50% płatności. Pozostałe 50% przeznaczę na organizację wspierającą zwierzęta. W przypadku płatności ratalnej zobowiązujesz się wpłacić 50% pełnej kwoty.

 

 1. Jeśli opłaciłaś/eś warsztat, a w ciągu 48h do jego rozpoczęcia bądź w którymkolwiek momencie jego trwania zdecydujesz się z niego zrezygnować, organizator nie ponosi kosztów Twojej rezygnacji. Oznacza to, że całkowita kwota + ewentualne koszty wyżywienia i noclegów nie zostaną zwrócone.

50% z całości danej kwoty przeznaczę na organizację wspierającą zwierzęta. W przypadku płatności ratalnej zobowiązujesz się wpłacić 100% pełnej kwoty za warsztat wraz z kosztami noclegów i wyżywienia.

 

 1. Z powodu pandemii każdą rezygnację z powodów zdrowotnych rozpatrujemy indywidualnie.

 

 1. Decydując się na udział w warsztatach ONLINE, bierzesz całkowitą odpowiedzialność za sprawne działanie Twojego sprzętu technicznego. W razie problemów technicznych organizator nie ponosi odpowiedzialności za Twoją nieobecność. Oznacza to, że nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów. W takiej sytuacji całkowita kwota wpłaconych pieniędzy zostanie zwrócona na konto, z którego dokonałaś/eś płatności.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Warsztat jest indywidualną podróżą, która się wydarza w środowisku grupy.

Nie jest psychoterapią ani jej nie zastępuje.

 

 1. Rozumiem, że warsztat jest poświęcony rozwojowi świadomości. Rozumiem, że jestem odpowiedzialny za siebie i za charakter swoich doświadczeń. Samodzielnie decyduję, w jakich ćwiczeniach biorę udział i do jakiego stopnia, pozostając w zgodzie z moimi wartościami, świadomością, zdrowiem i osobistymi granicami.

 

 1. Rozumiem, że wszystko, co się dzieje podczas procesu warsztatowego zostaje w mojej kontroli. Prowadzący i organizator nie są w żaden sposób odpowiedzialni w przypadku fizycznych lub psychicznych dolegliwości. Żaden z procesów nie zastępuje specjalistycznej porady medycznej czy psychologicznej. Udam się po odpowiednią pomoc, jeśli będę tego potrzebowała/ał.

 

 1. Zgadzam się prosić o wsparcie, pomoc, doradztwo przy użyciu jasnej i wprost wyrażonej komunikacji. Tym samym, biorę odpowiedzialność za postawienie i skomunikowanie swoich granic oraz uszanowanie przedstawionych mi granic innych.

 

 1. Zgadzam się, aby każdy mógł mieć swoje doświadczenie i nie będę w nie ingerować, chyba że zostanę poproszony o wsparcie.

 

 1. Rozumiem, że wszystko, co pojawi się podczas tego warsztatu, od kręgu otwierającego, aż do zamykającego łącznie z przerwami, jest częścią procesu transformacji i samego warsztatu.

 

 1. Zgadzam się pojawiać na zajęciach każdego dnia w uzgodnionym czasie podczas trwania warsztatu. Jeśli nie mogę być na zajęciach, poinformuję wcześniej o tym prowadzącą.

 

 1. Zgadzam się utrzymać poufność dotyczącej tego warsztatu. Oznacza to, że nie będę opowiadać osobom trzecim spoza tego warsztatu na temat doświadczeń, usłyszanych historii i tożsamości innych osób bez ich zgody.

 

 1. Rozumiem, że biorę w tym warsztacie udział dla własnego rozwoju osobistego.

Nie będę uczyć praktyk oraz metod prezentowanych na warsztacie bez pisemnej zgody prowadzącej.

 

 1. Jeśli w dowolnym momencie poczuję, że warsztat nie jest odpowiedni dla mnie lub że chcę go opuścić, zgadzam się przyjść w pierwszej kolejności z moimi obawami bezpośrednio do osoby prowadzącej.

 

 1. Nieprzestrzeganie uzgodnień zawartych w umowie może prowadzić do poproszenia o opuszczenie warsztatu.
Menu
[booked-calendar]